หลายคนสนุกกับการซ้อมวิ่งทุก ๆ วัน ไม่ได้คิดว่าจะลงแข่งจริงจังอะไร ถึงแม้พวกเขาจะมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการซ้อมและการลงแข่งแต่ก็ไม่ได้เลือกหรือตั้งใจจะซ้อมตัวเองเพื่อลงแข่ง (ผมก็คิดอย่างนั้น 555) ลุง Jack คิดว่า  นี่เป็นความชอบธรรมเป็นเหตุผล (วิ่งทุกวันไม่ต้องลงแข่งก็ได้) มีคนจำนวนมากอ่านหนังสือ ศึกษา เกี่ยวกับการวิ่ง การซ้อม การแข่ง โดยที่เขาได้ได้คิดลงแข่ง

มีเรื่องที่ให้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการซ้อมการแข่งเหมือนกับกีฬาอื่น ๆ ทั่วไป ลุง Jack ก็เช่นกัน ความรู้ต่าง ๆ ที่เกียวกับการซ้อมและการแข่งของนักกีฬามาจากการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เตรียมร่างกาย เตรียมจิตใจเพื่อลงแข่ง (แต่ลุง Jack ก็ไม่ได้ลงแข่งในกีฬาอื่น ๆ)

ในส่วนนี้ของหนังสือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันและโปรแกรมการฝึกซ้อมและมุ่งเน้นเพื่อให้นักวิ่งที่ต้องการทดสอบตัวเอง ลงแข่งให้ได้เวลาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักวิ่งที่ตั้งใจซ้อมลงแข่ง อาจจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่หรือนักวิ่งที่เข้าโปรแกรมซ้อมตามตาราง (seasoned competitors) ที่มองหาตารางซ้อมที่เป็นแบบแผน  

blog https://citytrailrunners.com/2020/10/31/training-for-racing/

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App