วิถีแห่ง MAF การพัฒนา Health & Fitness เพื่อความยั่งยืน
Maximum Aerobic Function by Dr. Philip Maffetone
CityTrailTALK Podcast
EP131: MAF วิถีการดำเนินชืวิต ตามแนวทาง MAF เพื่อระบบแอโรบิกทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอน 2 

เนื้อหาตอนนี้โจจะสรุป หลักการ ของ MAF ที่กล่าวถึง การใช้ชีวิต ในเรื่อง

โภชนาการ
ออกกำลังกาย
จัดการความเครียด 

อ่านเนื้อหาในบลอกประกอบ ดูนะครับ 
https://citytrailrunners.com/2020/11/23/maf-maximum-aerobic-function/

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App